صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : جناب آقای عطا
نام خانوادگی : محمد رضایی
واحد سازمانی : سرپرست
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : برق
پست سازمانی سرپرست موسسه
سابقه خدمت : ----------
تلفن : 08733164632
آدرس پست الکترونیکی : mohamadrezaei8791@gmail.com