صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : جناب آقای حمزه
نام خانوادگی : علی آبادی
واحد سازمانی :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی : حسابداری
پست سازمانی مسئول امور مالی
سابقه خدمت :
تلفن : 087-33226064
آدرس پست الکترونیکی :