صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : جناب آقای دکتر اسمعیل
نام خانوادگی : مختاری
واحد سازمانی :
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : روابط بین الملل
پست سازمانی معاون اداری و مالی
سابقه خدمت :
تلفن :
آدرس پست الکترونیکی : mokhtari.e86@gmail