صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : سید سلام
نام خانوادگی : صمدی
واحد سازمانی : آموزش
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : هوش مصنوعی
پست سازمانی مسئول آموزش
سابقه خدمت :
تلفن : 087-33224370
آدرس پست الکترونیکی :