صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام :
نام خانوادگی : دکتر رضایی
واحد سازمانی : آموزش و پژوهش
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : فیزیک
پست سازمانی معاونت آموزشی
سابقه خدمت :
تلفن : 08733159916
آدرس پست الکترونیکی :