صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : حبیب الله
نام خانوادگی : ابوالحسن شیرازی
واحد سازمانی : امور فرهنگی
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
پست سازمانی معاون دانشجویی و فرهنگی
سابقه خدمت :
تلفن : 087-33159914-1
آدرس پست الکترونیکی :
 

ندارد