صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          14/12/97          10:44  
    عنوان خبر : کلاس
  خلاصه خبر :  
  

کلیه کلاسهی آموزشی برقرار میباشد و غیبت بیش از سه جلسه دانشجو قطعا حذف آموزشی میشود.    منبع خبر :  آموزش
    نویسنده خبر :  باقرشاهی